خدمات پس از فروش
کلیه تولیدات این شرکت دارای 2 سال ضمانت نامه کتبی و 5 سال خدمات پس از فروش می باشد