تجهیزات گلخانه  
بخاری گلخانه ترموستات گلخانه هواکش گلخانه سیم کشی گلخانه
بخاری برقی فن دار میز کشت سبزیجات طبقه دیواری سیم کشی و داکت کشی
 
روشنایی گلخانه دماسنج و رطوبت سنج گلخانه برق گلخانه  
روشنایی ضد آب دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال پایانه برق