لیست قیمت مهر ماه 94

 
مدل سری Vesta مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع (m) قیمت (تومان)
D32 گلخانه کوچک وستا 2.3 1.86 1.24 2.05 1.450.000
D33 3.5 1.86 1.86 2.05 1.700.000
D34 4.6 1.86 2.48 2.05 1.950.000
D35 5.8 1.86 3.10 2.05 2.200.000
D36 6.9 1.86 3.72 2.05 2.450.000
D37 8 1.86 4.34 2.05 2.700.000
D38 9.2 1.86 4.96 2.05 2.950.000
D39 10.4 1.86 5.58 2.05 3.200.000
بسته تجهیزات جانبی شامل : روشنایی ضدآب, فن اتوماتیک با ترموستات, دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال, پایانه برق,بخاری برقی فن دار اتوماتیک، توری سایبان، کابل و داکت کشی 950.000
 
مدل سری Flora مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع (m) قیمت (تومان)
D44 گلخانه متوسط فلورا 3.1 2.48 1.24 2.20 2.000.000
D43 4.6 2.48 1.86 2.20 2.300.000
D44 6.2 2.48 2.48 2.20 2.600.000
D45 7.7 2.48 3.10 2.20 2.900.000
D46 9.2 2.48 3.72 2.20 3.200.000
D47 10.8 2.48 4.34 2.20 3.500.000
D48 12.3 2.48 4.96 2.20 3.800.000
D49 13.8 2.48 5.58 2.20 4.100.000
بسته تجهیزات جانبی شامل : روشنایی ضدآب, فن اتوماتیک با ترموستات, دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال, پایانه برق,بخاری برقی فن دار اتوماتیک، توری سایبان، کابل و داکت کشی 1.150.000
 
مدل سری Diana مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع (m) قیمت (تومان)
D506 گلخانه بزرگ دیانا 11.5 3.10 3.72 2.9 7.200.000
D508 15.3 3.10 4.96 2.9 8.700.000
D510 19.3 3.10 6.20 2.9 10.200.000
D512 23 3.10 7.44 2.9 11.700.000
D514 27.5 3.10 8.68 2.9 13.200.000
D516 31 3.10 9.92 2.9 14.700.000
بسته تجهیزات جانبی شامل : روشنایی ضدآب, فن اتوماتیک با ترموستات, دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال, پایانه برق,بخاری برقی فن دار اتوماتیک، توری سایبان، کابل و داکت کشی 1.900.000
 
مدل سری Melissa مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع (m) قیمت (تومان)
D404 گلخانه پلی کربناتی ملیسا 16 4 4 3 12.000.000
D406 24 4 6 3 17.000.000
D408 32 4 8 3 22.000.000
D410 40 4 10 3 27.000.000
D412 48 4 12 3 32.000.000
D414 56 4 14 3 37.000.000
D416 64 4 16 3 42.000.000
 
مدل سری Extra مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع (m) قیمت (تومان)
D606 گلخانه پلی کربناتی ملیسا 36 6 6 4 23.000.000
D608 48 6 8 4 29.000.000
D610 60 6 10 4 35.000.000
D612 72 6 12 4 41.000.000
D614 84 6 14 4 47.000.000
D616 96 6 16 4 53.000.000
D618 108 6 18 4 59.000.000
D620 120 6 20 4 65.000.000
 
مدل سری Hexa مساحت
(m²)
قطر کوچک
(m)
قطر بزرگ
(m)
ارتفاع (m) پوشش قیمت (تومان)
H2 گلخانه آلاچیقی شش ضلعی 4.5 2.25 2.55 2.60 دوجداره 2.250.000
شفاف 3.850.000
H3 9 3.25 3.75 3 دوجداره 3.250.000
شفاف 5.250.000
H4 16 4.25 4.96 3.20 دوجداره 4.800.000
شفاف 7.300.000
روشنایی آویز سقفی, فن اتوماتیک با ترموستات, دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال, پایانه برق, بخاری برقی فن دار اتوماتیک، سیم کشی و داکت کشی   1.100.000
 
مدل سری Heava مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع (m) قیمت (تومان)
S12 گلخانه یکطرفه هیوا 0.8 0.62 1.24 2.15 800.000
S13 1.2 0.62 1.86 2.15 1.000.000
S14 1.6 0.62 2.48 2.15 1.200.000
S15 2 0.62 3.10 2.15 1.400.000
S16 2.4 0.62 3.72 2.15 1.600.000
بسته تجهیزات جانبی شامل : دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال،بخاری برقی فن دار اتوماتیک 400.000
 
مدل سری Wallia مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع (m) قیمت (تومان)
S22 گلخانه یکطرفه والیا 1.5 1.24 1.24 2.20 1.300.000
S23 2.3 1.24 1.86 2.20 1.520.000
S24 3 1.24 2.48 2.20 1.740.000
S25 3.8 1.24 3.10 .220 1.960.000
S26 4.6 1.24 3.72 2.20 2.180.000
بسته تجهیزات جانبی شامل : روشنایی ضدآب, فن اتوماتیک با ترموستات, دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال, پایانه برق, بخاری برقی فن دار اتوماتیک، توری سایبان، کابل و داکت کشی 950.000
 
مدل سری Hepta مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع (m) قیمت (تومان)
SL24 گلخانه یکطرفه هپتا 1.5 1.24 2.48 2.80 2.050.000
SL25 2.3 1.24 3.10 2.80 2.300.000
SL26 3 1.24 3.72 2.80 2.550.000
SL27 3.8 1.24 4.34 2.80 2.800.000
SL28 4.6 1.24 4.96 2.80 3.050.000
بسته تجهیزات جانبی شامل : روشنایی ضدآب, فن اتوماتیک با ترموستات, دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال, پایانه برق, بخاری برقی فن دار اتوماتیک، توری سایبان، کابل و داکت کشی 950.000
 
مدل سری Tropina مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع (m) قیمت (تومان)
TR2 گلخانه کوچک تروپینا  0.75 1.24 0.62 2.20 1.950.000 
TR3 گلخانه کوچک تروپینا  1.15 1.86 0.62 2.50 2.200.000 
بسته تجهیزات جانبی شامل : دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال،بخاری برقی فن دار اتوماتیک 400.000
 
مدل سری Helena مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع (m) قیمت (تومان)
X1 گلخانه کوچک هلنا 0.5 0.9 0.62 75 500.000
X2 1 0.9 1.24 75 750.000
X3 1.5 0.9 1.86 75 1.000.000
X4 2 0.9 2.48 75 .1.250.000
X5 2.5 0.9 3.10 75 1.500.000
 
مدل میز آلومینیومی رنگ چوب مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع (m) قیمت (تومان)
T100-2 میز گلخانه آلومینیومی با رنگ چوب 2 0.5 1 0.75 250.000 
T120-2 2 0.5 1.20 0.75 290.000 
T150-2 2 0.5 1.50 0.75 350.000 
T100-3 میز گلخانه آلومینیومی با رنگ چوب 3 0.5 1 1.20 350.000 
T120-3 3 0.5 1.20 1.20 390.000 
T150-3 3 0.5 1.50 1.20 490.000
 
مدل طبقه دیواری مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع (m) قیمت (تومان)
TB100 میز گلخانه آلومینیومی با رنگ چوب 0.2 0.18 1 - 70.000
 
 
 
دانلود لیست قیمت

# مراحل خرید و ثبت سفارش

جهت خرید و سفارش محصول میبایست مراحل زیر را سپری نمائید .

1-ابتدا گلخانه مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

2- تعداد میز های گلخانه را مشخص نمایید.

3- اگر نیاز به تجهیزات جانبی نیز دارید آن را نیز در نظر بگیرید .


# روشهای پرداخت وجه

1-   پرداخت از طریق واریز مبلغ به حسابهای بانکهای ملی – ملت

شماره حساب جاری بانک ملت :       4230421068     به نام محمد علی رجبی زاده دارزینی

شماره حساب بانک ملی :   0305306822002     به نام محمد علی رجبی زاده دارزینی


2-   پرداخت از طریق کارت به کارت به کارت بانکهای ملی – ملت

شماره کارت حساب جاری بانک ملت :       7529 7720 3379 6104     به نام محمد علی رجبی زاده دارزینی

شماره کارت حساب جاری بانک ملی :       6125 7966 9918 6037    به نام محمد علی رجبی زاده دارزینی 


* لطفاً پس از واریز وجه، شماره فیش واریز یا شماره رسید پرداخت را  به آدرس info@greenhouse.ir  ارسال نموده و یا با شماره تلفن های

 88350628-021   آقای رجبی زاده (مدیر فروش) تماس گرفته و  هماهنگی های لازم را انجام دهید.


# محدوده حمل و نصب رایگان

در حال حاضر تحویل و نصب گلخانه ها در شهر تهران رایگان بوده و در نقاط دیگر استان تهران صرفاً با پرداخت هزینه حمل امکانپذیر می باشد.

- برای شهرستان ها طبق 2 حالت  صورت می گیرد :

1) تحویل درب انبار 

2) ارسال با باربری به مقصد شهر های اصلی کشور : که در این صورت هزینه ارسال توسط مشتری پرداخت می شود و نصب نیز به عهده مشتری است.

3) تحویل و نصب در محل مورد نظر که هزینه آن بصورت توافقی صورت می گیرد.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                            با تشکر - مدیر سایت