فروش ویژه تا 30 % تخفیف

(مهر ماه 93)

 
مدل سری Vesta مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع (m) تخفیف ویژه قیمت بدون تخفیف (تومان) قیمت با تخفیف (تومان)
D32 گلخانه کوچک وستا 2.3 1.86 1.24 2.05 30 % 1.750.000 1.250.000
D33 3.5 1.86 1.86 2.05 30 % 2.100.000 1.500.000
D34 4.6 1.86 2.48 2.05 30 % 2.450.000 1.750.000
D35 5.8 1.86 3.10 2.05 30 % 2.800.000 2.000.000
D36 6.9 1.86 3.72 2.05 30 % 3.150.000 2.250.000
D37 8 1.86 4.34 2.05 30 % 3.500.000 2.500.000
بسته تجهیزات جانبی شامل : روشنایی ضدآب, فن اتوماتیک با ترموستات, دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال, پایانه برق, بخاری برقی فن دار اتوماتیک، توری سایبان، کابل و داکت کشی 20 % 1.200.000 950.000
 
مدل سری Flora مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع (m) تخفیف ویژه قیمت بدون تخفیف (تومان) قیمت با تخفیف (تومان)
D44 گلخانه متوسط فلورا 6.2 2.48 2.48 2.20 20 % 3.125.000 2.500.000
D45 7.7 2.48 3.10 2.20 20 % 3.450.000 2.750.000
D46 9.2 2.48 3.72 2.20 20 % 3.750.000 3.000.000
D47 10.8 2.48 4.34 2.20 20 % 4.050.000 3.250.000
D48 12.3 2.48 4.96 2.20 20 % 4.400.000 3.500.000
D49 13.8 2.48 5.58 2.20 20 % 4.700.000 3.750.000
بسته تجهیزات جانبی شامل : روشنایی ضدآب, فن اتوماتیک با ترموستات, دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال, پایانه برق, بخاری برقی فن دار اتوماتیک، توری سایبان، کابل و داکت کشی 20 % 1.450.000 1.150.000
 
مدل سری Diana مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع (m) تخفیف ویژه قیمت بدون تخفیف (تومان) قیمت با تخفیف (تومان)
D506 گلخانه بزرگ دیانا 11.5 3.10 3.72 2.9 20 % 8.125.000 6.500.000
D508 15.3 3.10 4.96 2.9 20 % 10.000.000 8.000.000
D510 19.3 3.10 6.20 2.9 20 % 11.875.000 9.500.000
D512 23 3.10 7.44 2.9 20 % 13.750.000 11.000.000
D514 27.5 3.10 8.68 2.9 20 % 15.625.000 12.500.000
D516 31 3.10 9.92 2.9 20 % 17.500.000 14.000.000
بسته تجهیزات جانبی شامل : روشنایی ضدآب, فن اتوماتیک با ترموستات, دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال, پایانه برق,بخاری برقی فن دار اتوماتیک، توری سایبان، کابل و داکت کشی 20 % 2.400.000 1.900.000
 
مدل سری Melissa مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع (m) تخفیف ویژه قیمت بدون تخفیف (تومان) قیمت با تخفیف (تومان)
D406 گلخانه پلی کربناتی ملیسا 24 4 6 3 20 % 21.250.000 17.000.000
D408 32 4 8 3 20 % 27.500.000 22.000.000
D410 40 4 10 3 20 % 33.750.000 27.000.000
D412 48 4 12 3 20 % 40.000.000 32.000.000
D414 56 4 14 3 20 % 46.250.000 37.000.000
D416 64 4 16 3 20 % 52.500.000 42.000.000
 
مدل سری Hexa مساحت
(m²)
قطر کوچک
(m)
قطر بزرگ
(m)
ارتفاع (m) تخفیف ویژه پوشش قیمت بدون تخفیف (تومان) قیمت با تخفیف (تومان)
H2 گلخانه آلاچیقی شش ضلعی 4.5 2.25 2.55 2.60 20% دوجداره 2.300.000 1.850.000
شفاف 3.700.000 2.950.000
H3 9 3.25 3.75 3 30% دوجداره 3.800.000 2.850.000
شفاف 6.200.000 4.350.000
H4 16 4.25 4.96 3.20 20% دوجداره 5.200.000 4.150.000
شفاف 8.400.000 6.700.000
روشنایی آویز سقفی, فن اتوماتیک با ترموستات, دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال, پایانه برق, بخاری برقی فن دار اتوماتیک، سیم کشی و داکت کشی 20 %   1.400.000 1.100.000
 
مدل سری Heava مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع (m) تخفیف ویژه قیمت بدون تخفیف (تومان) قیمت با تخفیف (تومان)
S12 گلخانه یکطرفه هیوا 0.8 0.62 1.24 2.15 20 % 1.000.000 800.000
S13 1.2 0.62 1.86 2.15 20 % 1.180.000 950.000
S14 1.6 0.62 2.48 2.15 20 % 1.250.000 1.000.000
S15 2 0.62 3.10 2.15 20 % 1.430.000 1.150.000
S16 2.4 0.62 3.72 2.15 20 % 1.625.000 1.300.000
بسته تجهیزات جانبی شامل : دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال،بخاری برقی فن دار اتوماتیک 20 % 500.000 400.000
 
مدل سری Wallia مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع (m) تخفیف ویژه قیمت بدون تخفیف (تومان) قیمت با تخفیف (تومان)
S22 گلخانه یکطرفه والیا 1.5 1.24 1.24 2.20 20 % 1.250.000 1.000.000
S23 2.3 1.24 1.86 2.20 20 % 1.460.000 1.175.000
S24 3 1.24 2.48 2.20 20 % 1.680.000 1.350.000
S25 3.8 1.24 3.10 .220 20 % 1.900.000 1.525.000
S26 4.6 1.24 3.72 2.20 20 % 2.125.000 1.700.000
بسته تجهیزات جانبی شامل : روشنایی ضدآب, فن اتوماتیک با ترموستات, دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال, پایانه برق, بخاری برقی فن دار اتوماتیک، توری سایبان، کابل و داکت کشی 20 % 1.200.000 950.000
 
مدل سری Hepta مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع (m) تخفیف ویژه قیمت بدون تخفیف (تومان) قیمت با تخفیف (تومان)
SL24 گلخانه یکطرفه هپتا 1.5 1.24 2.48 2.80 20 % 2.500.000 2.050.000
SL25 2.3 1.24 3.10 2.80 20 % 2.900.000 2.300.000
SL26 3 1.24 3.72 2.80 20 % 3.200.000 2.550.000
SL27 3.8 1.24 4.34 2.80 20 % 3.500.000 2.800.000
SL28 4.6 1.24 4.96 2.80 20 % 3.800.000 3.050.000
بسته تجهیزات جانبی شامل : روشنایی ضدآب, فن اتوماتیک با ترموستات, دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال, پایانه برق, بخاری برقی فن دار اتوماتیک، توری سایبان، کابل و داکت کشی 20 % 1.200.000 950.000
 
مدل سری Tropina مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع (m) تخفیف ویژه قیمت بدون تخفیف (تومان) قیمت با تخفیف (تومان)
TR2 گلخانه کوچک تروپینا  0.75 1.24 0.62 2.20 20% 2.050.000 1.650.000 
TR3 گلخانه کوچک تروپینا  1.15 1.86 0.62 2.50 20% 2.375.000 1.900.000 
بسته تجهیزات جانبی شامل : دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال،بخاری برقی فن دار اتوماتیک 20 % 500.000 400.000
 
مدل سری Helena مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع (m) تخفیف
ویژه
قیمت بدون تخفیف
(تومان)
قیمت با تخفیف
(تومان)
X1 گلخانه کوچک هلنا 0.5 0.9 0.62 75 20 % 625.000 500.000
X2 1 0.9 1.24 75 20 % 950.000 750.000
X3 1.5 0.9 1.86 75 20 % 1.250.000 1.000.000
X4 2 0.9 2.48 75 20 % 1.550.000 .1.250.000
X5 2.5 0.9 3.10 75 20 % 1.875.000 1.500.000
 
مدل میز آلومینیومی رنگ چوب مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع (m) تخفیف
ویژه
قیمت بدون تخفیف
 (تومان)
قیمت با تخفیف
 (تومان)
T100-2 میز گلخانه آلومینیومی با رنگ چوب 2 0.5 1 0.75 20 % 312.000 250.000 
T120-2 2 0.5 1.20 0.75 20 % 360.000 290.000 
T150-2 2 0.5 1.50 0.75 30

%
500.000 350.000 
T100-3 میز گلخانه آلومینیومی با رنگ چوب 3 0.5 1 1.20 20 % 440.000 350.000 
T120-3 3 0.5 1.20 1.20 20 % 490.000 390.000 
T150-3 3 0.5 1.50 1.20 30

%
700.000 490.000
 
 
برای اطلاعات بیشتر و یا سفارش با شماره های 88333758  88333759  88333760  88333761 و موبایل 09122991724  تماس بگیرید
 
 
دانلود لیست قیمت

# مراحل خرید و ثبت سفارش

جهت خرید و سفارش محصول میبایست مراحل زیر را سپری نمائید .

1-ابتدا گلخانه مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

2- تعداد میز های گلخانه را مشخص نمایید.

3- اگر نیاز به تجهیزات جانبی نیز دارید آن را نیز در نظر بگیرید .


# روشهای پرداخت وجه

1-   پرداخت از طریق واریز مبلغ به حسابهای بانکهای ملی – ملت

شماره حساب جاری بانک ملت :       4230421068     به نام محمد علی رجبی زاده دارزینی

شماره حساب بانک ملی :   0305306822002     به نام محمد علی رجبی زاده دارزینی


2-   پرداخت از طریق کارت به کارت به کارت بانکهای ملی – ملت

شماره کارت بانک ملت :       7529 7720 3379 6104     به نام محمد علی رجبی زاده دارزینی

شماره کارت بانک ملی :       3747 7078 9918 6037    به نام محمد علی رجبی زاده دارزینی   (ورود به صفحه پرداخت کارت به کارت بانک ملی)


* لطفاً پس از واریز وجه، شماره فیش واریز یا شماره رسید پرداخت را  به آدرس info@greenhouse.ir  ارسال نموده و یا با شماره تلفن های

 88333758-021   88333759-021    09122991724  آقای رجبی زاده (مدیر فروش) تماس گرفته و  هماهنگی های لازم را انجام دهید.


# محدوده حمل و نصب رایگان

در حال حاضر تحویل و نصب گلخانه ها در شهر تهران رایگان بوده و در نقاط دیگر استان تهران صرفاً با پرداخت هزینه حمل امکانپذیر می باشد.

- برای شهرستان ها طبق 2 حالت  صورت می گیرد :

1) تحویل درب انبار 

2) ارسال با باربری به مقصد شهر های اصلی کشور : که در این صورت هزینه ارسال توسط مشتری پرداخت می شود و نصب نیز به عهده مشتری است.

3) تحویل و نصب در محل مورد نظر که هزینه آن بصورت توافقی صورت می گیرد.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                            با تشکر - مدیر سایت