گلخانه های خانگی و ویلایی تمام پیش ساخته خانه سبز


مشاوره و راهنمایی : 88350628-021 

تاریخ بروزرسانی : مهر 97

گلخانه خانگی سری مینیما
سری مینیما Minima

این مدل از گلخانه ها با ارتفاع کناره 1.35 متر و ارتفاع تاج 2.05 متر دارای ارتفاع استاندارد نسبت به دیگر مدل های سری وستا می باشد که مناسب نگهداری و تولید تمامی گیاهان بخصوص کاکتوس ها و ساکولنت ها که نیاز به ارتفاع زیادی ندارند می باشد. ببا اضافه نمودن بسته تجهیزات جانبی تاسیسات اولیه جهت 4فصل شدن گلخانه فراهم شده و با استفاده از میزهای 2 طبقه در دوطرف گلخانه میتوان از حداکثر فضا استفاده نمود.
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع کناره (m) ارتفاع تاج (m) گلخانه با
پوشش پلی کربنات دوجداره
4 میل

(تومان)
گلخانه با
پوشش پلی کربنات دوجداره
6 میل

(تومان)
* بسته تجهیزات جانبی

(تومان)
D22 1.5 1.24 1.24 1.6 2.1 3.100.000 4.050.000 1.800.000+
D23 2.3 1.24 1.86 1.6 2.1 3.750.000 4.950.000 1.800.000+
D24 3 1.24 2.48 1.6 2.1 4.400.000 5.850.000 1.800.000+
D25 3.8 1.24 3.10 1.6 2.1 5.050.000 6.750.000 1.800.000+
* بسته تجهیزات جانبی شامل : روشنایی ضدآب, فن اتوماتیک با ترموستات, دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال, پایانه برق,بخاری برقی فن دار اتوماتیک، توری سایبان، کابل و داکت کشی
گلخانه خانگی سری وستا

سری وستا مدل Vesta-DL (ارتفاع پایین)

این مدل از گلخانه ها با ارتفاع کناره 1.35 متر و ارتفاع تاج 2.05 متر دارای ارتفاع استاندارد نسبت به دیگر مدل های سری Vesta می باشد که مناسب نگهداری و تولید تمامی گیاهان بخصوص کاکتوس ها و ساکولنت ها که نیاز به ارتفاع زیادی ندارند می باشد. ببا اضافه نمودن بسته تجهیزات جانبی تاسیسات اولیه جهت 4فصل شدن گلخانه فراهم شده و با استفاده از میزهای 2 طبقه در دوطرف گلخانه میتوان از حداکثر فضا استفاده نمود.
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع کناره (m) ارتفاع تاج (m) گلخانه B
پوشش پلی کربنات دوجداره 4 میل + پروفیل کف 4 سانت

(تومان)
گلخانه A
پوشش پلی کربنات دوجداره 6 میل + پروفیل کف 8 سانت

(تومان)
* بسته تجهیزات جانبی

(تومان)
DL32 2.3 1.86 1.24 1.35 2.05 3.450.000 4.250.000 1.800.000+
DL33 3.5 1.86 1.86 1.35 2.05 4.150.000 5.150.000 1.800.000+
DL34 4.6 1.86 2.48 1.35 2.05 4.850.000 6.050.000 1.800.000+
DL35 5.8 1.86 3.1 1.35 2.05 5.550.000 6.950.000 1.800.000+
DL36 6.9 1.86 3.72 1.35 2.05 6.250.000 7.850.000 2.200.000+
DL37 8 1.86 4.34 1.35 2.05 6.950.000 8.750.000 2.200.000+
DL38 9.2 1.86 4.96 1.35 2.05 7.650.000 9.650.000 2.200.000+
DL39 10.4 1.86 5.58 1.35 2.05 8.350.000 10.550.000 2.200.000+
* بسته تجهیزات جانبی شامل : روشنایی ضدآب, فن اتوماتیک با ترموستات, دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال, پایانه برق,بخاری برقی فن دار اتوماتیک، توری سایبان، کابل و داکت کشی
سری وستا مدل Vesta-DM (ارتفاع متوسط)

این مدل از گلخانه ها با ارتفاع کناره 1.6 متر و ارتفاع تاج 2.3 متر دارای ارتفاع بیشتری نسبت به مدل Vesta-DL می باشد که مناسب نگهداری و تولید تمامی گیاهان است و با استفاده از میزهای 2 طبقه با ارتفاع 100cmدر دوطرف و انتهای گلخانه میتوان از حداکثر فضا استفاده کرد.
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع کناره (m) ارتفاع تاج (m) گلخانه B
پوشش پلی کربنات دوجداره 4 میل + پروفیل کف 4 سانت

(تومان)
گلخانه A
پوشش پلی کربنات دوجداره 6 میل + پروفیل کف 8 سانت

(تومان)
* بسته تجهیزات جانبی

(تومان)
DM32 2.3 1.86 1.24 1.6 2.45 4.000.000 4.950.000 1.800.000+
DM33 3.5 1.86 1.86 1.6 2.45 4.800.000 5.950.000 1.800.000+
DM34 4.6 1.86 2.48 1.6 2.45 5.600.000 6.950.000 1.800.000+
DM35 5.8 1.86 3.1 1.6 2.45 6.400.000 7.950.000 1.800.000+
DM36 6.9 1.86 3.72 1.6 2.45 7.200.000 8.950.000 2.200.000+
DM37 8 1.86 4.34 1.6 2.45 8.000.000 9.950.000 2.200.000+
DM38 9.2 1.86 4.96 1.6 2.45 8.800.000 10.950.000 2.200.000+
DM39 10.4 1.86 5.58 1.6 2.45 9.600.000 11.950.000 2.200.000+
* بسته تجهیزات جانبی شامل : روشنایی ضدآب, فن اتوماتیک با ترموستات, دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال, پایانه برق,بخاری برقی فن دار اتوماتیک، توری سایبان، کابل و داکت کشی
سری وستا مدل Vesta-DH (ارتفاع بلند)

این مدل از گلخانه ها با ارتفاع کناره 1.75 متر و ارتفاع تاج 2.45 متر دارای بیشترین ارتفاع نسبت به دیگر مدل های سری Vesta می باشد که مناسب نگهداری و تولید تمامی گیاهان (حتی صیفیجات) است و با استفاده از میزهای 2 و 3 طبقه در دوطرف گلخانه میتوان از حداکثر فضا استفاده کرد.
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع کناره (m) ارتفاع تاج (m) گلخانه B
پوشش پلی کربنات دوجداره 4 میل + پروفیل کف 4 سانت

(تومان)
گلخانه A
پوشش پلی کربنات دوجداره 6 میل + پروفیل کف 8 سانت

(تومان)
* بسته تجهیزات جانبی

(تومان)
DH32 2.3 1.86 1.24 1.75 2.6 4.900.000 6.050.000 1.800.000+
DH33 3.5 1.86 1.86 1.75 2.6 5.700.000 7.050.000 1.800.000+
DH34 4.6 1.86 2.48 1.75 2.6 6.500.000 8.050.000 1.800.000+
DH35 5.8 1.86 3.1 1.75 2.6 7.300.000 9.050.000 1.800.000+
DH36 6.9 1.86 3.72 1.75 2.6 8.100.000 10.050.000 2.200.000+
DH37 8 1.86 4.34 1.75 2.6 8.900.000 11.050.000 2.200.000+
DH38 9.2 1.86 4.96 1.75 2.6 9.700.000 12.050.000 2.200.000+
DH39 10.4 1.86 5.58 1.75 2.6 10.500.000 13.050.000 2.200.000+
* بسته تجهیزات جانبی شامل : روشنایی ضدآب, فن اتوماتیک با ترموستات, دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال, پایانه برق,بخاری برقی فن دار اتوماتیک، توری سایبان، کابل و داکت کشی
 
گلخانه خانگی سری فلورا
سری فلورا مدل Flora-DL (ارتفاع پایین)

این مدل از گلخانه ها با ارتفاع کناره 1.35 متر و ارتفاع تاج 2.2 متر دارای ارتفاع استاندارد نسبت به دیگر مدل های سری Flora می باشد که مناسب نگهداری و تولید تمامی گیاهان بخصوص کاکتوس ها و ساکولنت ها که نیاز به ارتفاع زیادی ندارند می باشد. ببا اضافه نمودن بسته تجهیزات جانبی تاسیسات اولیه جهت 4فصل شدن گلخانه فراهم شده و با استفاده از میزهای 2 طبقه دورتادور گلخانه میتوان از حداکثر فضا استفاده نمود.
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع کناره (m) ارتفاع تاج (m) گلخانه B
پوشش پلی کربنات دوجداره 4 میل + پروفیل کف 4 سانت

(تومان)
گلخانه A
پوشش پلی کربنات دوجداره 6 میل + پروفیل کف 8 سانت

(تومان)
* بسته تجهیزات جانبی

(تومان)
DL42 3.5 2.48 1.24 1.35 2.2 4.250.000 4.950.000 2.200.000+
DL43 5.1 2.48 1.86 1.35 2.2 5.050.000 5.950.000 2.200.000+
DL44 6.7 2.48 2.48 1.35 2.2 5.850.000 6.950.000 2.200.000+
DL45 8.3 2.48 3.1 1.35 2.2 6.650.000 7.950.000 2.200.000+
DL46 9.9 2.48 3.72 1.35 2.2 7.450.000 8.950.000 2.800.000+
DL47 11.5 2.48 4.34 1.35 2.2 8.250.000 9.950.000 2.800.000+
DL48 13.2 2.48 4.96 1.35 2.2 9.050.000 10.950.000 2.800.000+
DL49 14.8 2.48 5.58 1.35 2.2 9.850.000 11.950.000 2.800.000+
* بسته تجهیزات جانبی شامل : روشنایی ضدآب, فن اتوماتیک با ترموستات, دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال, پایانه برق,بخاری برقی فن دار اتوماتیک، توری سایبان، کابل و داکت کشی
سری فلورا مدل Flora-DM (ارتفاع متوسط)

این مدل از گلخانه ها با ارتفاع کناره 1.6 متر و ارتفاع تاج 2.45 متر دارای ارتفاع بیشتری نسبت به مدل Flora-DL می باشد که مناسب نگهداری و تولید تمامی گیاهان است و با استفاده از میزهای 2 طبقه با ارتفاع 100cmدورتادور و انتهای گلخانه میتوان از حداکثر فضا استفاده کرد.
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع کناره (m) ارتفاع تاج (m) گلخانه B
پوشش پلی کربنات دوجداره 4 میل + پروفیل کف 4 سانت

(تومان)
گلخانه A
پوشش پلی کربنات دوجداره 6 میل + پروفیل کف 8 سانت

(تومان)
* بسته تجهیزات جانبی

(تومان)
DM42 3.5 2.48 1.24 1.6 2.45 5.150.000 6.100.000 2.200.000+
DM43 5.1 2.48 1.86 1.6 2.45 5.950.000 7.150.000 2.200.000+
DM44 6.7 2.48 2.48 1.6 2.45 6.750.000 8.200.000 2.200.000+
DM45 8.3 2.48 3.1 1.6 2.45 7.550.000 9.250.000 2.200.000+
DM46 9.9 2.48 3.72 1.6 2.45 8.350.000 10.300.000 2.800.000+
DM47 11.5 2.48 4.34 1.6 2.45 9.150.000 11.350.000 2.800.000+
DM48 13.2 2.48 4.96 1.6 2.45 9.950.000 12.400.000 2.800.000+
DM49 14.8 2.48 5.58 1.6 2.45 10.750.000 13.450.000 2.800.000+
* بسته تجهیزات جانبی شامل : روشنایی ضدآب, فن اتوماتیک با ترموستات, دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال, پایانه برق,بخاری برقی فن دار اتوماتیک، توری سایبان، کابل و داکت کشی
سری فلورا مدل Flora-DH (ارتفاع بلند)

این مدل از گلخانه ها با ارتفاع کناره 1.75 متر و ارتفاع تاج 2.6 متر دارای بیشترین ارتفاع نسبت به دیگر مدل های سری Flora می باشد که مناسب نگهداری و تولید تمامی گیاهان (حتی صیفیجات) است و با استفاده از میزهای چند طبقه دورتادور  گلخانه میتوان از حداکثر فضا استفاده کرد.
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع کناره (m) ارتفاع تاج (m) گلخانه B
پوشش پلی کربنات دوجداره 4 میل + پروفیل کف 4 سانت

(تومان)
گلخانه A
پوشش پلی کربنات دوجداره 6 میل + پروفیل کف 8 سانت

(تومان)
* بسته تجهیزات جانبی

(تومان)
DH42 3.5 2.48 1.24 1.75 2.6 6.800.000 8.000.000 2.200.000+
DH43 5.1 2.48 1.86 1.75 2.6 8.300.000 9.850.000 2.200.000+
DH44 6.7 2.48 2.48 1.75 2.6 7.500.000 11.700.000 2.200.000+
DH45 8.3 2.48 3.1 1.75 2.6 9.800.000 13.550.000 2.200.000+
DH46 9.9 2.48 3.72 1.75 2.6 11.300.000 15.400.000 2.800.000+
DH47 11.5 2.48 4.34 1.75 2.6 12.800.000 17.250.000 2.800.000+
DH48 13.2 2.48 4.96 1.75 2.6 14.300.000 19.100.000 2.800.000+
DH49 14.8 2.48 5.58 1.75 2.6 15.800.000 20.950.000 2.800.000+
* بسته تجهیزات جانبی شامل : روشنایی ضدآب, فن اتوماتیک با ترموستات, دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال, پایانه برق,بخاری برقی فن دار اتوماتیک، توری سایبان، کابل و داکت کشی
 
گلخانه خانگی سری دیانا
سری دیانا مدل Diana-DL (ارتفاع پایین)

این مدل از گلخانه ها با ارتفاع کناره 1.35 متر و ارتفاع تاج 2.4 متر دارای ارتفاع استاندارد نسبت به دیگر مدل های سری دیانا می باشد که مناسب نگهداری و تولید تمامی گیاهان بخصوص کاکتوس ها و ساکولنت ها که نیاز به ارتفاع زیادی ندارند می باشد. ببا اضافه نمودن بسته تجهیزات جانبی تاسیسات اولیه جهت 4فصل شدن گلخانه فراهم شده و با استفاده از میزهای 2 طبقه دورتادور گلخانه میتوان از حداکثر فضا استفاده نمود.
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع کناره (m) ارتفاع تاج (m) گلخانه B
پوشش پلی کربنات دوجداره 4 میل + پروفیل کف 4 سانت

(تومان)
گلخانه A
پوشش پلی کربنات دوجداره 6 میل + پروفیل کف 8 سانت

(تومان)
* بسته تجهیزات جانبی

(تومان)
DL505 9.6 3.10 3.10 1.35 2.4 8.600.000 10.850.000 2.800.000+
DL506 11.5 3.10 3.72 1.35 2.4 10.300.000 12.400.000 2.800.000+
DL507 13.5 3.10 4.34 1.35 2.4 12.000.000 13.950.000 2.800.000+
DL508 15.3 3.10 4.96 1.35 2.4 13.700.000 15.500.000 2.800.000+
DL509 17.3 3.10 5.58 1.35 2.4 15.400.000 17.050.000 3.400.000+
DL510 19.3 3.10 6.20 1.35 2.4 17.100.000 18.600.000 3.400.000+
DL511 21.1 3.10 6.82 1.35 2.4 18.800.000 20.150.000 3.400.000+
DL512 23 3.10 7.44 1.35 2.4 20.500.000 21.700.000 3.400.000+
DL513 25 3.10 8.06 1.35 2.4 22.200.000 23.250.000 3.400.000+
* بسته تجهیزات جانبی شامل : روشنایی ضدآب, فن اتوماتیک با ترموستات, دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال, پایانه برق,بخاری برقی فن دار اتوماتیک، توری سایبان، کابل و داکت کشی
سری دیانا مدل Diana-DM (ارتفاع متوسط)

این مدل از گلخانه ها با ارتفاع کناره 1.6 متر و ارتفاع تاج 2.65 متر دارای ارتفاع بیشتری نسبت به مدل Diana-DL سری دیانا می باشد که مناسب نگهداری و تولید تمامی گیاهان است و با استفاده از میزهای 2 طبقه با ارتفاع 100cmدورتادور و انتهای گلخانه میتوان از حداکثر فضا استفاده کرد.
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع کناره (m) ارتفاع تاج (m) گلخانه B
پوشش پلی کربنات دوجداره 4 میل + پروفیل کف 4 سانت

(تومان)
گلخانه A
پوشش پلی کربنات دوجداره 6 میل + پروفیل کف 8 سانت

(تومان)
* بسته تجهیزات جانبی


(تومان)
DM505 9.6 3.10 3.10 1.6 2.6 8.950.000 12.350.000 2.400.000+
DM506 11.5 3.10 3.72 1.6 2.6 10.650.000 14.350.000 2.400.000+
DM507 13.5 3.10 4.34 1.6 2.6 12.350.000 16.350.000 2.400.000+
DM508 15.3 3.10 4.96 1.6 2.6 14.050.000 18.350.000 2.400.000+
DM509 17.3 3.10 5.58 1.6 2.6 15.750.000 20.350.000 2.400.000+
DM510 19.3 3.10 6.20 1.6 2.6 17.450.000 22.350.000 2.800.000+
DM511 21.1 3.10 6.82 1.6 2.6 19.150.000 24.350.000 2.800.000+
DM512 23 3.10 7.44 1.6 2.6 20.850.000 26.350.000 2.800.000+
DM513 25 3.10 8.06 1.6 2.6 22.550.000 28.350.000 2.800.000+
* بسته تجهیزات جانبی شامل : روشنایی ضدآب, فن اتوماتیک با ترموستات, دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال, پایانه برق,بخاری برقی فن دار اتوماتیک، توری سایبان، کابل و داکت کشی
سری دیانا مدل Diana-DH (ارتفاع بلند)

این مدل از گلخانه ها با ارتفاع کناره 1.75 متر و ارتفاع تاج 2.9 متر دارای بیشترین ارتفاع نسبت به دیگر مدل های سری Diana می باشد که مناسب نگهداری و تولید تمامی گیاهان (حتی صیفیجات) است و با استفاده از میزهای 3 طبقه دورتادور  گلخانه میتوان از حداکثر فضا استفاده کرد.
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع کناره (m) ارتفاع تاج (m) گلخانه B
پوشش پلی کربنات دوجداره 4 میل + پروفیل کف 4 سانت

(تومان)
گلخانه A
پوشش پلی کربنات دوجداره 6 میل + پروفیل کف 8 سانت

(تومان)
* بسته تجهیزات جانبی

(تومان)
DH505 9.6 3.10 3.10 1.75 2.9 12.150.000 15.800.000 2.800.000+
DH506 11.5 3.10 3.72 1.75 2.9 14.250.000 18.000.000 2.800.000+
DH507 13.5 3.10 4.34 1.75 2.9 16.350.000 20.200.000 2.800.000+
DH508 15.3 3.10 4.96 1.75 2.9 18.450.000 22.400.000 2.800.000+
DH509 17.3 3.10 5.58 1.75 2.9 20.550.000 24.600.000 2.800.000+
DH510 19.3 3.10 6.20 1.75 2.9 22.650.000 26.800.000 3.200.000+
DH511 21.1 3.10 6.82 1.75 2.9 24.750.000 29.000.000 3.200.000+
DH512 23 3.10 7.44 1.75 2.9 26.850.000 31.200.000 3.200.000+
DH513 25 3.10 8.06 1.75 2.9 28.950.000 33.400.000 3.200.000+
* بسته تجهیزات جانبی شامل : روشنایی ضدآب, فن اتوماتیک با ترموستات, دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال, پایانه برق,بخاری برقی فن دار اتوماتیک، توری سایبان، کابل و داکت کشی
 
گلخانه سری ملیسا
سری ملیسا مدل Melissa-DM4 (عرض 4 متر)

این مدل از گلخانه های سری Melissa دارای عرض 4 متر و ارتفاع 3 متر بوده و جنس سازه ترکیبی از آهن گالوانیزه و پروفیل های آلومینیومی است. پوشش گلخانه از جنس پلی کربنات دوجداره شفاف با ضخامت 8 میلیمتر می باشد.


مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع کناره (m) ارتفاع تاج (m) گلخانه با
پوشش پلی کربنات دوجداره

(تومان)
* بسته تجهیزات جانبی

(تومان)
DM406 24 4 6 2 3 30.500.000 8.750.000+
DM408 32 4 8 2 3 36.500.000 10.000.000+
DM410 40 4 10 2 3 42.500.000 11.250.000+
DM412 48 4 12 2 3 48.500.000 13.500.000+
DM414 56 4 14 2 3 54.500.000 15.750.000+
DM416 64 4 16 2 3 60.500.000 17.000.000+
DM418 72 4 18 2 3 66.500.000 19.250.000+
DM420 80 4 20 2 3 72.500.000 21.500.000+
* بسته تجهیزات جانبی شامل : روشنایی ضدآب سقفی, سیستم سرمایش تبخیری شامل هواکش اگزاست دمپردار و پدسلولزی به همراه قاب،پمپ و مخزن، سیستم گرمایشی با جت هیتر گازی فن دار، توری سایبان، کابل و داکت کشی
سری ملیسا مدل Melissa-DM5 (عرض 5 متر)

این مدل از گلخانه های سری Melissa دارای عرض 5 متر و ارتفاع 3.2 متر بوده و جنس سازه ترکیبی از آهن گالوانیزه و پروفیل های آلومینیومی است. پوشش گلخانه از جنس پلی کربنات دوجداره شفاف با ضخامت 8 میلیمتر می باشد.


مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع کناره (m) ارتفاع تاج (m) گلخانه با
پوشش پلی کربنات دوجداره

(تومان)
* بسته تجهیزات جانبی


(تومان)
DM506 30 5 6 2 3.2 33.700.000 8.750.000+
DM508 40 5 8 2 3.2 42.000.000 10.000.000+
DM510 50 5 10 2 3.2 50.300.000 11.250.000+
DM512 60 5 12 2 3.2 58.600.000 13.500.000+
DM514 70 5 14 2 3.2 66.900.000 15.750.000+
DM516 80 5 16 2 3.2 75.200.000 17.000.000+
DM518 90 5 18 2 3.2 83.500.000 19.250.000+
DM520 100 5 20 2 3.2 91.800.000 21.500.000+
* بسته تجهیزات جانبی شامل : روشنایی ضدآب سقفی, سیستم سرمایش تبخیری شامل هواکش اگزاست دمپردار و پدسلولزی به همراه قاب،پمپ و مخزن، سیستم گرمایشی با جت هیتر گازی فن دار، توری سایبان، کابل و داکت کشی
سری ملیسا مدل Melissa-DM6 (عرض 6 متر)

این مدل از گلخانه های سری Melissa دارای عرض 6 متر و ارتفاع 3.5 متر بوده و جنس سازه ترکیبی از آهن گالوانیزه و پروفیل های آلومینیومی است. پوشش گلخانه از جنس پلی کربنات دوجداره شفاف با ضخامت 8 میلیمتر می باشد.


مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع کناره (m) ارتفاع تاج (m) گلخانه با
پوشش پلی کربنات دوجداره  8میل

(تومان)
* بسته تجهیزات جانبی


(تومان)
DM606 36 6 6 2 3.5 40.500.000 8.750.000+
DM608 48 6 8 2 3.5 50.400.000 10.000.000+
DM610 60 6 10 2 3.5 60.300.000 11.250.000+
DM612 72 6 12 2 3.5 70.200.000 13.500.000+
DM614 84 6 14 2 3.5 80.100.000 15.750.000+
DM616 96 6 16 2 3.5 90.000.000 17.000.000+
DM618 108 6 18 2 3.5 99.900.000 19.250.000+
DM620 120 6 20 2 3.5 100.800.000 21.500.000+
* بسته تجهیزات جانبی شامل : روشنایی ضدآب سقفی, سیستم سرمایش تبخیری شامل هواکش اگزاست دمپردار و پدسلولزی به همراه قاب،پمپ و مخزن، سیستم گرمایشی با جت هیتر گازی فن دار، توری سایبان، کابل و داکت کشی
 
گلخانه آلاچیق سری هگزا
گلخانه - آلاچيق پيش ساخته دومنظوره که ساختاری شش ضلعی دارد و در سه ابعاد 4.5 متری، 9 متری و 16 متر مربعی قابل ارائه هست.

رنگ پوشش سقف به صورت انتخابی بوده و برای کاربری آلاچیق از رنگ برنز و برای کاربری گلخانه از رنگ شفاف می توان استفاده نمود.
مدل مساحت (m²) قطر کوچک (m) قطر بزرگ (m) ارتفاع کناره (m) ارتفاع هرم (m) گلخانه B
پوشش پلی کربنات دوجداره 4 میل + پروفیل کف 4 سانت

(تومان)
گلخانه A
پوشش پلی کربنات دوجداره 6 میل + پروفیل کف 8 سانت

(تومان)
* بسته تجهیزات جانبی

(تومان)
H2 4.5 2.25 2.55 1.9 2.8 6.650.000 7.200.000 1.800.000+
H3 9 3.25 3.75 1.9 3.2 9.950.000 10.700.000 2.200.000+
H4 16 4.25 5 1.9 3.4 13.400.000 14.200.000 2.600.000+
* بسته تجهیزات جانبی شامل : روشنایی ضدآب, فن اتوماتیک با ترموستات, دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال, پایانه برق,بخاری برقی فن دار اتوماتیک، توری سایبان، کابل و داکت کشی
 
گلخانه خانگی سری هیوا
گلخانه ای کوچک یکطرفه جهت نصب در کمترین فضا و مناسب اجرا در بالکن، تراس و پاسیو که دارای درب کشویی و پنجره سقفی می باشد
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع کناره (m) ارتفاع تاج (m) گلخانه B
پوشش پلی کربنات دوجداره 4 میل + پروفیل کف 4 سانت

(تومان)
گلخانه A
پوشش پلی کربنات دوجداره 6 میل + پروفیل کف 8 سانت

(تومان)
* بسته تجهیزات جانبی

(تومان)
S12 0.8 0.62 1.24 1.75 2.15 1.850.000 2.350.000 850.000+
S13 1.2 0.62 1.86 1.75 2.15 2.300.000 2.900.000 850.000+
S14 1.6 0.62 2.48 1.75 2.15 2.750.000 3.450.000 850.000+
S15 2 0.62 3.10 1.75 2.15 3.200.000 4.000.000 850.000+
S16 2.4 0.62 3.72 1.75 2.15 3.650.000 4.550.000 850.000+
* بسته تجهیزات جانبی شامل : دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال, بخاری برقی فن دار اتوماتیک
 
گلخانه خانگی سری والیا
سری والیا مدل Wallia-SL (ارتفاع کوتاه)

این مدل از گلخانه ها با ارتفاع کناره 1.35 متر و ارتفاع تاج 2.2 متر دارای ارتفاع استاندارد نسبت به دیگر مدل های سری Wallia می باشد که مناسب نگهداری و تولید تمامی گیاهان بخصوص کاکتوس ها و ساکولنت ها که نیاز به ارتفاع زیادی ندارند می باشد. ببا اضافه نمودن بسته تجهیزات جانبی تاسیسات اولیه جهت 4فصل شدن گلخانه فراهم شده و با استفاده از میزهای 2 طبقه دورتادور گلخانه میتوان از حداکثر فضا استفاده نمود.
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع کناره (m) ارتفاع تاج (m) گلخانه B
پوشش پلی کربنات دوجداره 4 میل + پروفیل کف 4 سانت

(تومان)
گلخانه A
پوشش پلی کربنات دوجداره 6 میل + پروفیل کف 8 سانت

(تومان)
* بسته تجهیزات جانبی

(تومان)
SL22 3.5 1.24 1.24 1.35 2.2 2.250.000 2.650.000 1.800.000+
SL23 5.1 1.24 1.86 1.35 2.2 2.650.000 3.150.000 1.800.000+
SL24 6.7 1.24 2.48 1.35 2.2 3.050.000 3.650.000 1.800.000+
SL25 8.3 1.24 3.1 1.35 2.2 3.450.000 4.150.000 1.800.000+
SL26 9.9 1.24 3.72 1.35 2.2 3.850.000 4.650.000 2.200.000+
SL27 11.5 1.24 4.34 1.35 2.2 4.250.000 5.150.000 2.200.000+
SL28 13.2 1.24 4.96 1.35 2.2 4.650.000 5.650.000 2.200.000+
SL29 14.8 1.24 5.58 1.35 2.2 5.050.000 6.150.000 2.200.000+
* بسته تجهیزات جانبی شامل : روشنایی ضدآب, فن اتوماتیک با ترموستات, دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال, پایانه برق,بخاری برقی فن دار اتوماتیک، توری سایبان، کابل و داکت کشی
سری والیا مدل Wallia-SM (ارتفاع متوسط)

این مدل از گلخانه ها با ارتفاع کناره 1.6 متر و ارتفاع تاج 2.45 متر دارای ارتفاع بیشتری نسبت به مدل Wallia-SL می باشد که مناسب نگهداری و تولید تمامی گیاهان است و با استفاده از میزهای 2 طبقه با ارتفاع 100cmدورتادور و انتهای گلخانه میتوان از حداکثر فضا استفاده کرد.
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع کناره (m) ارتفاع تاج (m) گلخانه B
پوشش پلی کربنات دوجداره 4 میل + پروفیل کف 4 سانت

(تومان)
گلخانه A
پوشش پلی کربنات دوجداره 6 میل + پروفیل کف 8 سانت

(تومان)
* بسته تجهیزات جانبی

(تومان)
SM22 3.5 1.24 1.24 1.6 2.45 2.500.000 2.850.000 1.800.000+
SM23 5.1 1.24 1.86 1.6 2.45 3.000.000 3.500.000 1.800.000+
SM24 6.7 1.24 2.48 1.6 2.45 3.500.000 4.150.000 1.800.000+
SM25 8.3 1.24 3.1 1.6 2.45 4.000.000 4.800.000 1.800.000+
SM26 9.9 1.24 3.72 1.6 2.45 4.500.000 5.450.000 2.200.000+
SM27 11.5 1.24 4.34 1.6 2.45 5.000.000 6.100.000 2.200.000+
SM28 13.2 1.24 4.96 1.6 2.45 5.500.000 6.750.000 2.200.000+
SM29 14.8 1.24 5.58 1.6 2.45 6.000.000 7.400.000 2.200.000+
* بسته تجهیزات جانبی شامل : روشنایی ضدآب, فن اتوماتیک با ترموستات, دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال, پایانه برق,بخاری برقی فن دار اتوماتیک، توری سایبان، کابل و داکت کشی
سری والیا مدل Wallia-SH (ارتفاع بلند)

این مدل از گلخانه ها بصورت یکطرفه بوده و با ارتفاع کناره 1.75 متر و ارتفاع تاج 2.6 متر دارای بیشترین ارتفاع نسبت به دیگر مدل های سری Wallia می باشد که مناسب نگهداری و تولید تمامی گیاهان (حتی صیفیجات) است و با استفاده از میزهای چند طبقه با ارتفاع 120cm دورتادور  گلخانه میتوان از حداکثر فضا استفاده کرد.
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع کناره (m) ارتفاع تاج (m) گلخانه B
پوشش پلی کربنات دوجداره 4 میل + پروفیل کف 4 سانت

(تومان)
گلخانه A
پوشش پلی کربنات دوجداره 6 میل + پروفیل کف 8 سانت

(تومان)
* بسته تجهیزات جانبی

(تومان)
SH22 3.5 1.24 1.24 1.75 2.6 2.750.000 3.300.000 1.800.000+
SH23 5.1 1.24 1.86 1.75 2.6 3.450.000 4.250.000 1.800.000+
SH24 6.7 1.24 2.48 1.75 2.6 4.150.000 5.200.000 1.800.000+
SH25 8.3 1.24 3.1 1.75 2.6 4.850.000 6.150.000 1.800.000+
SH26 9.9 1.24 3.72 1.75 2.6 5.550.000 7.100.000 2.200.000+
SH27 11.5 1.24 4.34 1.75 2.6 6.250.000 8.050.000 2.200.000+
SH28 13.2 1.24 4.96 1.75 2.6 6.950.000 9.000.000 2.200.000+
SH29 14.8 1.24 5.58 1.75 2.6 7.650.000 9.950.000 2.200.000+
* بسته تجهیزات جانبی شامل : روشنایی ضدآب, فن اتوماتیک با ترموستات, دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال, پایانه برق,بخاری برقی فن دار اتوماتیک، توری سایبان، کابل و داکت کشی
 
گلخانه خانگی سری والیا
این مدل از گلخانه ها با ارتفاع کناره 1.75 متر و ارتفاع تاج 2.6 متر دارای ارتفاع نسبی برای نگهداری، تکثیر و تولید تمامی گیاهان (حتی صیفیجات) است و با استفاده از میزهای چند طبقه دورتادور با ارتفاع 120cm گلخانه میتوان از حداکثر فضا استفاده کرد.

تفاوت سری Hepta و سری Wallia-SH در  محل قرارگیری درب گلخانه است که در سری والیا درب گلخانه در عرض 1.24 قرار گرفته و در سری هپتا دوعدد درب کشویی در طول گلخانه در نظر گرفته شده است.
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع کناره (m) ارتفاع تاج (m) گلخانه B
پوشش پلی کربنات دوجداره 4 میل + پروفیل کف 4 سانت

(تومان)
گلخانه A
پوشش پلی کربنات دوجداره 6 میل + پروفیل کف 8 سانت

(تومان)
* بسته تجهیزات جانبی

(تومان)
S24 6.7 1.24 2.48 1.75 2.6 4.400.000 5.950.000 1.800.000+
S25 8.3 1.24 3.1 1.75 2.6 5.250.000 7.000.000 1.800.000+
S26 9.9 1.24 3.72 1.75 2.6 6.100.000 8.050.000 2.200.000+
S27 11.5 1.24 4.34 1.75 2.6 6.950.000 9.100.000 2.200.000+
S28 13.2 1.24 4.96 1.75 2.6 7.800.000 10.150.000 2.200.000+
S29 14.8 1.24 5.58 1.75 2.6 8.650.000 11.200.000 2.200.000+
* بسته تجهیزات جانبی شامل : روشنایی ضدآب, فن اتوماتیک با ترموستات, دماسنج و رطوبت -سنج دیجیتال, پایانه برق,بخاری برقی فن دار اتوماتیک، توری سایبان، کابل و داکت کشی
 
گلخانه خانگی سری تروپینا
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع (m)


گلخانه با
پوشش دوجداره
6 میل


(تومان)


گلخانه با
پوشش شفاف
4 میل


(تومان)


* تجهیزات جانبی


(تومان)
TR2 0.75 1.24 0.62 2.20 3.850.000 4.200.000 850.000+
TR3 1.15 1.86 0.62 2.50 4.850.000 5.150.000 850.000+
* بسته تجهیزات جانبی شامل : دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال،بخاری برقی فن دار اتوماتیک
 
مدل میز آلومینیومی رنگ چوب تعداد طبقات عرض (m) طول (m) ارتفاع (m) قیمت (تومان)
TS100-2 2 0.5 1 0.75 800.000
TM100-2 2 0.5 1 1 840.000
TH100-2 2 0.5 1 1.2 880.000
TS120-2 2 0.5 1.2 0.75 940.000
TM120-2 2 0.5 1.2 1 990.000
TH120-2 2 0.5 1.2 1.2 1.020.000
TS150-2 2 0.5 1.5 0.75 1.140.000
TM150-2 2 0.5 1.5 1 1.180.000
TH150-2 2 0.5 1.5 1.2 1.210.000
T100-3 3 0.5 1 1.2 1.080.000 
T120-3 3 0.5 1.20 1.2 1.350.000 
T150-3 3 0.5 1.50 1.2 1.600.000
 
مدل طبقه دیواری مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع (m) قیمت (تومان)
TB100 میز گلخانه آلومینیومی با رنگ چوب 0.2 0.2 1 - 250.000
 
 
# مراحل خرید و ثبت سفارش

جهت خرید و سفارش محصول میبایست مراحل زیر را سپری نمائید .

1-ابتدا گلخانه مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

2- تعداد میز های گلخانه را مشخص نمایید.

3- اگر نیاز به تجهیزات جانبی نیز دارید آن را نیز در نظر بگیرید .


# روشهای پرداخت وجه

1-   پرداخت از طریق واریز مبلغ به حسابهای بانکهای ملی – ملت

شماره حساب جاری بانک ملت :       4230421068     به نام محمد علی رجبی زاده دارزینی

شماره حساب جاری بانک ملی :   0109848828007     به نام محمد علی رجبی زاده دارزینی


2-   پرداخت از طریق کارت به کارت به کارت بانکهای ملی – ملت

شماره کارت حساب جاری بانک ملت :       8175 0624 3376 6104     به نام محمد علی رجبی زاده دارزینی

شماره کارت حساب جاری بانک ملی :       6125 7966 9918 6037    به نام محمد علی رجبی زاده دارزینی 


* لطفاً پس از واریز وجه، شماره فیش واریز یا شماره رسید پرداخت را  به شماره 09203013131 و یا 22303377-021

 88350628-021   آقای رجبی زاده (مدیر فروش) تماس گرفته و  هماهنگی های لازم را انجام دهید.


# محدوده حمل و نصب رایگان

در حال حاضر تحویل و نصب گلخانه ها در شهر تهران رایگان بوده و در نقاط دیگر استان تهران صرفاً با پرداخت هزینه حمل امکانپذیر می باشد.

- برای شهرستان ها طبق 2 حالت  صورت می گیرد :

1) تحویل درب انبار 

2) ارسال با باربری به مقصد شهر های اصلی کشور : که در این صورت هزینه ارسال توسط مشتری پرداخت می شود و نصب نیز به عهده مشتری است.

3) تحویل و نصب در محل مورد نظر که هزینه آن بصورت توافقی صورت می گیرد.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                            با تشکر - مدیر سایت