گلخانه های خانگی و ویلایی تمام پیش ساخته خانه سبز


مشاوره و سفارش : 88350628-021 

لیست قیمت فروردین 98

5% تخفیف خرید نقدی / خرید اقساطی در 3 مرحله

گلخانه خانگی سری مینیما
سری مینیما Minima

این مدل از گلخانه ها با ارتفاع کناره 1.35 متر و ارتفاع تاج 2.05 متر دارای ارتفاع استاندارد نسبت به دیگر مدل های سری وستا می باشد که مناسب نگهداری و تولید تمامی گیاهان بخصوص کاکتوس ها و ساکولنت ها که نیاز به ارتفاع زیادی ندارند می باشد. ببا اضافه نمودن بسته تجهیزات جانبی تاسیسات اولیه جهت 4فصل شدن گلخانه فراهم شده و با استفاده از میزهای 2 طبقه در دوطرف گلخانه میتوان از حداکثر فضا استفاده نمود.
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع کناره (m) ارتفاع تاج (m) گلخانه

(تومان)
5%

تخفیف
خرید نقدی

(تومان)
خرید اقساطی

(تومان)
* بسته تجهیزات جانبی اولیه

(تومان)
پیش پرداخت تعداد اقساط مبلغ قسط
D22 1.5 1.24 1.24 1.6 2.1 3.850.000 3.650.000 1.950.000 2 950.000 1.800.000+
D23 2.3 1.24 1.86 1.6 2.1 4.700.000 4.450.000 2.400.000 2 1.150.000 1.800.000+
D24 3 1.24 2.48 1.6 2.1 5.550.000 5.300.000 2.750.000 2 1.400.000 1.800.000+
D25 3.8 1.24 3.10 1.6 2.1 6.400.000 6.100.000 3.200.000 2 1.600.000 1.800.000+
* بسته تجهیزات جانبی شامل : روشنایی ضدآب, فن اتوماتیک با ترموستات, دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال, پایانه برق,بخاری برقی فن دار اتوماتیک، توری سایبان، کابل و داکت کشی
گلخانه خانگی سری وستا

سری وستا مدل Vesta-DL (ارتفاع پایین)

این مدل از گلخانه ها با ارتفاع کناره 1.35 متر و ارتفاع تاج 2.05 متر دارای ارتفاع استاندارد نسبت به دیگر مدل های سری Vesta می باشد که مناسب نگهداری و تولید تمامی گیاهان بخصوص کاکتوس ها و ساکولنت ها که نیاز به ارتفاع زیادی ندارند می باشد. ببا اضافه نمودن بسته تجهیزات جانبی تاسیسات اولیه جهت 4فصل شدن گلخانه فراهم شده و با استفاده از میزهای 2 طبقه در دوطرف گلخانه میتوان از حداکثر فضا استفاده نمود.
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع کناره (m) ارتفاع تاج (m) قیمت گلخانه

(تومان)
5%

تخفیف
خرید نقدی

(تومان)
خرید اقساطی

(تومان)
* بسته تجهیزات جانبی اولیه

(تومان)
پیش پرداخت تعداد اقساط مبلغ قسط
DL32 2.3 1.86 1.24 1.35 2.05 3.850.000 3.650.000 1.950.000 2 950.000 1.800.000+
DL33 3.5 1.86 1.86 1.35 2.05 4.700.000 4.450.000 2.400.000 2 1.150.000 1.800.000+
DL34 4.6 1.86 2.48 1.35 2.05 5.550.000 5.300.000 2.750.000 2 1.400.000 1.800.000+
DL35 5.8 1.86 3.1 1.35 2.05 6.400.000 6.100.000 3.200.000 2 1.600.000 1.800.000+
DL36 6.9 1.86 3.72 1.35 2.05 7.250.000 6.900.000 3.650.000 2 1.800.000 2.200.000+
DL37 8 1.86 4.34 1.35 2.05 8.100.000 7.700.000 4.100.000 2 2.000.000 2.200.000+
DL38 9.2 1.86 4.96 1.35 2.05 8.950.000 8.500.000 4.550.000 2 2.200.000 2.200.000+
DL39 10.4 1.86 5.58 1.35 2.05 9.800.000 9.300.000 4.900.000 2 2.450.000 2.200.000+
* بسته تجهیزات جانبی شامل : روشنایی ضدآب, فن اتوماتیک با ترموستات, دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال, پایانه برق,بخاری برقی فن دار اتوماتیک، توری سایبان، کابل و داکت کشی

سری وستا مدل Vesta-DM (ارتفاع متوسط)

این مدل از گلخانه ها با ارتفاع کناره 1.6 متر و ارتفاع تاج 2.3 متر دارای ارتفاع بیشتری نسبت به مدل Vesta-DL می باشد که مناسب نگهداری و تولید تمامی گیاهان است و با استفاده از میزهای 2 طبقه با ارتفاع 100cmدر دوطرف و انتهای گلخانه میتوان از حداکثر فضا استفاده کرد.
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع کناره (m) ارتفاع تاج (m) گلخانه

(تومان)
5%

تخفیف
خرید نقدی

(تومان)
خرید اقساطی

(تومان)
* بسته تجهیزات جانبی اولیه

(تومان)
پیش پرداخت تعداد اقساط مبلغ قسط
DM32 2.3 1.86 1.24 1.6 2.3 4.550.000 4.300.000 2.250.000 2 1.150.000 1.800.000+
DM33 3.5 1.86 1.86 1.6 2.3 5.500.000 5.200.000 2.700.000 2 1.400.000 1.800.000+
DM34 4.6 1.86 2.48 1.6 2.3 6.450.000 6.100.000 3.250.000 2 1.600.000 1.800.000+
DM35 5.8 1.86 3.1 1.6 2.3 7.400.000 7.000.000 3.700.000 2 1.850.000 1.800.000+
DM36 6.9 1.86 3.72 1.6 2.3 8.350.000 7.900.000 4.150.000 2 2.100.000 2.200.000+
DM37 8 1.86 4.34 1.6 2.3 9.300.000 8.800.000 4.600.000 2 2.350.000 2.200.000+
DM38 9.2 1.86 4.96 1.6 2.3 10.250.000 9.700.000 5.150.000 2 2.550.000 2.200.000+
DM39 10.4 1.86 5.58 1.6 2.3 11.200.000 10.600.000 5.600.000 2 2.800.000 2.200.000+
* بسته تجهیزات جانبی شامل : روشنایی ضدآب, فن اتوماتیک با ترموستات, دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال, پایانه برق,بخاری برقی فن دار اتوماتیک، توری سایبان، کابل و داکت کشی

سری وستا مدل Vesta-DH (ارتفاع بلند)

این مدل از گلخانه ها با ارتفاع کناره 1.6 متر و ارتفاع تاج 2.3 متر دارای ارتفاع بیشتری نسبت به مدل Vesta-DL می باشد که مناسب نگهداری و تولید تمامی گیاهان است و با استفاده از میزهای 2 طبقه با ارتفاع 100cmدر دوطرف و انتهای گلخانه میتوان از حداکثر فضا استفاده کرد.
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع کناره (m) ارتفاع تاج (m) گلخانه

(تومان)
5%

تخفیف
خرید نقدی

(تومان)
خرید اقساطی

(تومان)
* بسته تجهیزات جانبی اولیه

(تومان)
پیش پرداخت تعداد اقساط مبلغ قسط
DH32 2.3 1.86 1.24 1.75 2.45 5.700.000 5.400.000 2.900.000 2 1.400.000 1.800.000+
DH33 3.5 1.86 1.86 1.75 2.45 6.650.000 6.300.000 3.250.000 2 1.700.000 1.800.000+
DH34 4.6 1.86 2.48 1.75 2.45 7.600.000 7.200.000 3.800.000 2 1.900.000 1.800.000+
DH35 5.8 1.86 3.1 1.75 2.45 8.550.000 8.100.000 4.250.000 2 2.150.000 1.800.000+
DH36 6.9 1.86 3.72 1.75 2.45 9.500.000 9.000.000 4.700.000 2 2.400.000 2.200.000+
DH37 8 1.86 4.34 1.75 2.45 10.450.000 9.900.000 5.250.000 2 2.600.000 2.200.000+
DH38 9.2 1.86 4.96 1.75 2.45 11.400.000 10.800.000 5.700.000 2 2.850.000 2.200.000+
DH39 10.4 1.86 5.58 1.75 2.45 12.350.000 11.700.000 6.150.000 2 3.100.000 2.200.000+
* بسته تجهیزات جانبی شامل : روشنایی ضدآب, فن اتوماتیک با ترموستات, دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال, پایانه برق,بخاری برقی فن دار اتوماتیک، توری سایبان، کابل و داکت کشی
گلخانه خانگی سری فلورا

سری فلورا مدل Flora-DL
(ارتفاع پایین)

این مدل از گلخانه ها با ارتفاع کناره 1.35 متر و ارتفاع تاج 2.2 متر دارای ارتفاع استاندارد نسبت به دیگر مدل های سری Flora می باشد که مناسب نگهداری و تولید تمامی گیاهان بخصوص کاکتوس ها و ساکولنت ها که نیاز به ارتفاع زیادی ندارند می باشد. ببا اضافه نمودن بسته تجهیزات جانبی تاسیسات اولیه جهت 4فصل شدن گلخانه فراهم شده و با استفاده از میزهای 2 طبقه دورتادور گلخانه میتوان از حداکثر فضا استفاده نمود.
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع کناره (m) ارتفاع تاج (m) قیمت گلخانه

(تومان)
5%

تخفیف
خرید نقدی

(تومان)
رید اقساطی

(تومان)
* بسته تجهیزات جانبی اولیه

(تومان)
پیش پرداخت تعداد اقساط مبلغ قسط
DL42 3.5 2.48 1.24 1.35 2.2 4.600.000 4.400.000 2.300.000 2 1.150.000 2.200.000+
DL43 5.1 2.48 1.86 1.35 2.2 5.500.000 5.250.000 2.700.000 2 1.400.000 2.200.000+
DL44 6.7 2.48 2.48 1.35 2.2 6.400.000 6.100.000 3.200.000 2 1.600.000 2.200.000+
DL45 8.3 2.48 3.1 1.35 2.2 7.300.000 6.950.000 3.700.000 2 1.800.000 2.200.000+
DL46 9.9 2.48 3.72 1.35 2.2 8.200.000 7.800.000 4.100.000 2 2.050.000 2.800.000+
DL47 11.5 2.48 4.34 1.35 2.2 9.100.000 8.650.000 4.500.000 2 2.300.000 2.800.000+
DL48 13.2 2.48 4.96 1.35 2.2 10.000.000 9.500.000 5.000.000 2 2.500.000 2.800.000+
DL49 14.8 2.48 5.58 1.35 2.2 10.900.000 10.350.000 5.500.000 2 2.700.000 2.800.000+
* بسته تجهیزات جانبی شامل : روشنایی ضدآب, فن اتوماتیک با ترموستات, دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال, پایانه برق,بخاری برقی فن دار اتوماتیک، توری سایبان، کابل و داکت کشی
سری فلورا مدل Flora-DM (ارتفاع متوسط)

این مدل از گلخانه ها با ارتفاع کناره 1.6 متر و ارتفاع تاج 2.45 متر دارای ارتفاع بیشتری نسبت به مدل Flora-DL می باشد که مناسب نگهداری و تولید تمامی گیاهان است و با استفاده از میزهای 2 طبقه با ارتفاع 100cmدورتادور و انتهای گلخانه میتوان از حداکثر فضا استفاده کرد.
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع کناره (m) ارتفاع تاج (m) گلخانه

(تومان)
5%

تخفیف
خرید نقدی

(تومان)
خرید اقساطی

(تومان)
* بسته تجهیزات جانبی اولیه

(تومان)
پیش پرداخت تعداد اقساط مبلغ قسط
DM42 3.5 2.48 1.24 1.6 2.45 5.650.000 5.350.000 2.850.000 2 1.400.000 2.200.000+
DM43 5.1 2.48 1.86 1.6 2.45 6.700.000 6.350.000 3.300.000 2 1.700.000 2.200.000+
DM44 6.7 2.48 2.48 1.6 2.45 7.750.000 7.350.000 3.850.000 2 1.950.000 2.200.000+
DM45 8.3 2.48 3.1 1.6 2.45 8.800.000 8.350.000 4.400.000 2 2.200.000 2.200.000+
DM46 9.9 2.48 3.72 1.6 2.45 9.850.000 9.350.000 4.950.000 2 2.450.000 2.800.000+
DM47 11.5 2.48 4.34 1.6 2.45 10.900.000 10.350.000 5.500.000 2 2.700.000 2.800.000+
DM48 13.2 2.48 4.96 1.6 2.45 11.950.000 11.350.000 5.950.000 2 3.000.000 2.800.000+
DM49 14.8 2.48 5.58 1.6 2.45 13.000.000 12.350.000 6.500.000 2 3.250.000 2.800.000+
* بسته تجهیزات جانبی شامل : روشنایی ضدآب, فن اتوماتیک با ترموستات, دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال, پایانه برق,بخاری برقی فن دار اتوماتیک، توری سایبان، کابل و داکت کشی
سری فلورا مدل Flora-DH (ارتفاع بلند)

این مدل از گلخانه ها با ارتفاع کناره 1.75 متر و ارتفاع تاج 2.6 متر دارای بیشترین ارتفاع نسبت به دیگر مدل های سری Flora می باشد که مناسب نگهداری و تولید تمامی گیاهان (حتی صیفیجات) است و با استفاده از میزهای چند طبقه دورتادور  گلخانه میتوان از حداکثر فضا استفاده کرد.
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع کناره (m) ارتفاع تاج (m) گلخانه

(تومان)
5%

تخفیف
خرید نقدی

(تومان)
خرید اقساطی

(تومان)
* بسته تجهیزات جانبی اولیه

(تومان)
پیش پرداخت تعداد اقساط مبلغ قسط
DH42 3.5 2.48 1.24 1.75 2.6 6.500.000 6.200.000 3.300.000 2 1.600.000 2.200.000+
DH43 5.1 2.48 1.86 1.75 2.6 7.900.000 7.500.000 3.900.000 2 2.000.000 2.200.000+
DH44 6.7 2.48 2.48 1.75 2.6 9.300.000 8.850.000 4.700.000 2 2.300.000 2.200.000+
DH45 8.3 2.48 3.1 1.75 2.6 10.700.000 10.150.000 5.400.000 2 2.650.000 2.200.000+
DH46 9.9 2.48 3.72 1.75 2.6 12.100.000 11.500.000 6.100.000 2 3.000.000 2.800.000+
DH47 11.5 2.48 4.34 1.75 2.6 13.500.000 12.800.000 6.700.000 2 3.400.000 2.800.000+
DH48 13.2 2.48 4.96 1.75 2.6 14.900.000 14.150.000 7.500.000 2 3.700.000 2.800.000+
DH49 14.8 2.48 5.58 1.75 2.6 16.300.000 15.500.000 8.200.000 2 4.050.000 2.800.000+
* بسته تجهیزات جانبی شامل : روشنایی ضدآب, فن اتوماتیک با ترموستات, دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال, پایانه برق,بخاری برقی فن دار اتوماتیک، توری سایبان، کابل و داکت کشی
گلخانه خانگی سری دیانا

سری دیانا مدل Diana-DL
(ارتفاع پایین)

این مدل از گلخانه ها با ارتفاع کناره 1.35 متر و ارتفاع تاج 2.4 متر دارای ارتفاع استاندارد نسبت به دیگر مدل های سری دیانا می باشد که مناسب نگهداری و تولید تمامی گیاهان بخصوص کاکتوس ها و ساکولنت ها که نیاز به ارتفاع زیادی ندارند می باشد. ببا اضافه نمودن بسته تجهیزات جانبی تاسیسات اولیه جهت 4فصل شدن گلخانه فراهم شده و با استفاده از میزهای 2 طبقه دورتادور گلخانه میتوان از حداکثر فضا استفاده نمود.
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع کناره (m) ارتفاع تاج (m) قیمت گلخانه

(تومان)
5%

تخفیف
خرید نقدی

(تومان)
خرید اقساطی

(تومان)
* بسته تجهیزات جانبی اولیه

(تومان)
پیش پرداخت تعداد اقساط مبلغ قسط
DL505 9.6 3.10 3.10 1.35 2.4 10.400.000 9.900.000 5.200.000 2 2.600.000 2.400.000+
DL506 11.5 3.10 3.72 1.35 2.4 11.900.000 11.300.000 5.900.000 2 3.000.000 2.800.000+
DL507 13.5 3.10 4.34 1.35 2.4 13.400.000 12.700.000 6.700.000 2 3.350.000 2.800.000+
DL508 15.3 3.10 4.96 1.35 2.4 14.900.000 14.150.000 7.500.000 2 3.700.000 2.800.000+
DL509 17.3 3.10 5.58 1.35 2.4 16.400.000 15.600.000 8.200.000 2 4.100.000 3.400.000+
DL510 19.3 3.10 6.20 1.35 2.4 17.900.000 17.000.000 9.000.000 2 4.450.000 3.400.000+
DL511 21.1 3.10 6.82 1.35 2.4 19.400.000 18.400.000 9.200.000 2 4.600.000 3.400.000+
DL512 23 3.10 7.44 1.35 2.4 20.900.000 19.850.000 10.500.000 2 5.200.000 3.400.000+
DL513 25 3.10 8.06 1.35 2.4 22.400.000 21.300.000 11.200.000 2 5.600.000 3.400.000+
* بسته تجهیزات جانبی شامل : روشنایی ضدآب, فن اتوماتیک با ترموستات, دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال, پایانه برق,بخاری برقی فن دار اتوماتیک، توری سایبان، کابل و داکت کشی
سری دیانا مدل Diana-DM (ارتفاع متوسط)

این مدل از گلخانه ها با ارتفاع کناره 1.6 متر و ارتفاع تاج 2.65 متر دارای ارتفاع بیشتری نسبت به مدل Diana-DL سری دیانا می باشد که مناسب نگهداری و تولید تمامی گیاهان است و با استفاده از میزهای 2 طبقه با ارتفاع 100cmدورتادور و انتهای گلخانه میتوان از حداکثر فضا استفاده کرد.
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع کناره (m) ارتفاع تاج (m) گلخانه

(تومان)
5%

تخفیف
خرید نقدی

(تومان)
خرید اقساطی

(تومان)
* بسته تجهیزات جانبی اولیه

(تومان)
پیش پرداخت تعداد اقساط مبلغ قسط
DM505 9.6 3.10 3.10 1.6 2.6 10.650.000 10.100.000 5.350.000 2 2.650.000 2.400.000+
DM506 11.5 3.10 3.72 1.6 2.6 12.500.000 11.900.000 6.300.000 2 3.100.000 2.800.000+
DM507 13.5 3.10 4.34 1.6 2.6 14.350.000 13.600.000 7.150.000 2 3.600.000 2.800.000+
DM508 15.3 3.10 4.96 1.6 2.6 16.200.000 15.400.000 8.100.000 2 4.050.000 2.800.000+
DM509 17.3 3.10 5.58 1.6 2.6 18.050.000 17.100.000 9.050.000 2 4.500.000 3.400.000+
DM510 19.3 3.10 6.20 1.6 2.6 19.900.000 18.900.000 9.900.000 2 5.000.000 3.400.000+
DM511 21.1 3.10 6.82 1.6 2.6 21.750.000 20.600.000 10.850.000 2 5.450.000 3.400.000+
DM512 23 3.10 7.44 1.6 2.6 23.600.000 22.400.000 11.800.000 2 5.900.000 3.400.000+
DM513 25 3.10 8.06 1.6 2.6 25.450.000 24.150.000 12.750.000 2 6.350.000 3.400.000+
* بسته تجهیزات جانبی شامل : روشنایی ضدآب, فن اتوماتیک با ترموستات, دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال, پایانه برق,بخاری برقی فن دار اتوماتیک، توری سایبان، کابل و داکت کشی
سری دیانا مدل Diana-DH (ارتفاع بلند)

این مدل از گلخانه ها با ارتفاع کناره 1.75 متر و ارتفاع تاج 2.9 متر دارای بیشترین ارتفاع نسبت به دیگر مدل های سری Diana می باشد که مناسب نگهداری و تولید تمامی گیاهان (حتی صیفیجات) است و با استفاده از میزهای 3 طبقه دورتادور  گلخانه میتوان از حداکثر فضا استفاده کرد.
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع کناره (m) ارتفاع تاج (m) گلخانه

(تومان)
5%

تخفیف
خرید نقدی

(تومان)
خرید اقساطی

(تومان)
* بسته تجهیزات جانبی اولیه

(تومان)
پیش پرداخت تعداد اقساط مبلغ قسط
DH505 9.6 3.10 3.10 1.75 2.9 15.350.000 14.600.000 7.650.000 2 3.850.000 2.400.000+
DH506 11.5 3.10 3.72 1.75 2.9 18.100.000 17.200.000 9.100.000 2 4.500.000 2.800.000+
DH507 13.5 3.10 4.34 1.75 2.9 20.850.000 19.750.000 10.450.000 2 5.200.000 2.800.000+
DH508 15.3 3.10 4.96 1.75 2.9 23.600.000 22.400.000 11.800.000 2 5.900.000 2.800.000+
DH509 17.3 3.10 5.58 1.75 2.9 26.350.000 25.000.000 13.150.000 2 6.600.000 3.400.000+
DH510 19.3 3.10 6.20 1.75 2.9 29.100.000 27.650.000 14.500.000 2 7.300.000 3.400.000+
DH511 21.1 3.10 6.82 1.75 2.9 31.850.000 30.200.000 15.850.000 2 8.000.000 3.400.000+
DH512 23 3.10 7.44 1.75 2.9 34.600.000 32.850.000 17.300.000 2 8.650.000 3.400.000+
DH513 25 3.10 8.06 1.75 2.9 37.350.000 35.450.000 18.650.000 2 18.700.000 3.400.000+
* بسته تجهیزات جانبی شامل : روشنایی ضدآب, فن اتوماتیک با ترموستات, دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال, پایانه برق,بخاری برقی فن دار اتوماتیک، توری سایبان، کابل و داکت کشی
 
گلخانه سری ملیسا
سری ملیسا مدل Melissa-DM4 (عرض 4 متر)

این مدل از گلخانه های سری Melissa دارای عرض 4 متر و ارتفاع 3 متر بوده و جنس سازه ترکیبی از آهن گالوانیزه و پروفیل های آلومینیومی است. پوشش گلخانه از جنس پلی کربنات دوجداره شفاف با ضخامت 8 میلیمتر می باشد.
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع کناره (m) ارتفاع تاج (m) گلخانه اقتصادی

(تومان)
گلخانه لوکس

(تومان)
* بسته تجهیزات جانبی

(تومان)
DM406 24 4 6 2 3 35.500.000 38.500.000 تماس بگیرید
DM408 32 4 8 2 3 43.000.000 47.000.000 تماس بگیرید
DM410 40 4 10 2 3 50.500.000 55.500.000 تماس بگیرید
DM412 48 4 12 2 3 58.000.000 64.000.000 تماس بگیرید
DM414 56 4 14 2 3 65.500.000 72.500.000 تماس بگیرید
DM416 64 4 16 2 3 73.000.000 81.000.000 تماس بگیرید
DM418 72 4 18 2 3 80.500.000 89.500.000 تماس بگیرید
DM420 80 4 20 2 3 88.000.000 98.000.000 تماس بگیرید
* بسته تجهیزات جانبی شامل : روشنایی ضدآب سقفی, سیستم سرمایش تبخیری شامل هواکش اگزاست دمپردار و پدسلولزی به همراه قاب،پمپ و مخزن، سیستم گرمایشی با جت هیتر گازی فن دار، توری سایبان، کابل و داکت کشی
سری ملیسا مدل Melissa-DM5 (عرض 5 متر)

این مدل از گلخانه های سری Melissa دارای عرض 5 متر و ارتفاع 3.2 متر بوده و جنس سازه ترکیبی از آهن گالوانیزه و پروفیل های آلومینیومی است. پوشش گلخانه از جنس پلی کربنات دوجداره شفاف با ضخامت 8 میلیمتر می باشد.
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع کناره (m) ارتفاع تاج (m) گلخانه اقتصادی

(تومان)
گلخانه لوکس

(تومان)
* بسته تجهیزات جانبی


(تومان)
DM506 30 5 6 2 3.2 36.000.000 40.000.000 تماس بگیرید
DM508 40 5 8 2 3.2 43.800.000 48.700.000 تماس بگیرید
DM510 50 5 10 2 3.2 51.600.000 57.400.000 تماس بگیرید
DM512 60 5 12 2 3.2 59.500.000 66.100.000 تماس بگیرید
DM514 70 5 14 2 3.2 67.300.000 74.800.000 تماس بگیرید
DM516 80 5 16 2 3.2 75.000.000 83.500.000 تماس بگیرید
DM518 90 5 18 2 3.2 83.000.000 92.200.000 تماس بگیرید
DM520 100 5 20 2 3.2 90.800.000 100.900.000 تماس بگیرید
* بسته تجهیزات جانبی شامل : روشنایی ضدآب سقفی, سیستم سرمایش تبخیری شامل هواکش اگزاست دمپردار و پدسلولزی به همراه قاب،پمپ و مخزن، سیستم گرمایشی با جت هیتر گازی فن دار، توری سایبان، کابل و داکت کشی
سری ملیسا مدل Melissa-DM6 (عرض 6 متر)

این مدل از گلخانه های سری Melissa دارای عرض 6 متر و ارتفاع 3.5 متر بوده و جنس سازه ترکیبی از آهن گالوانیزه و پروفیل های آلومینیومی است. پوشش گلخانه از جنس پلی کربنات دوجداره شفاف با ضخامت 8 میلیمتر می باشد.
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع کناره (m) ارتفاع تاج (m) گلخانه اقتصادی

(تومان)
گلخانه لوکس

(تومان)
* بسته تجهیزات جانبی


(تومان)
DM606 36 6 6 2 3.5 39.100.000 43.500.000 تماس بگیرید
DM608 48 6 8 2 3.5 46.700.000 51.900.000 تماس بگیرید
DM610 60 6 10 2 3.5 54.500.000 60.600.000 تماس بگیرید
DM612 72 6 12 2 3.5 62.400.000 69.300.000 تماس بگیرید
DM614 84 6 14 2 3.5 70.200.000 78.000.000 تماس بگیرید
DM616 96 6 16 2 3.5 78.000.000 86.700.000 تماس بگیرید
DM618 108 6 18 2 3.5 85.900.000 95.400.000 تماس بگیرید
DM620 120 6 20 2 3.5 93.700.000 104.100.000 تماس بگیرید
* بسته تجهیزات جانبی شامل : روشنایی ضدآب سقفی, سیستم سرمایش تبخیری شامل هواکش اگزاست دمپردار و پدسلولزی به همراه قاب،پمپ و مخزن، سیستم گرمایشی با جت هیتر گازی فن دار، توری سایبان، کابل و داکت کشی
 
گلخانه آلاچیق سری هگزا
گلخانه - آلاچيق پيش ساخته دومنظوره که ساختاری شش ضلعی دارد و در سه ابعاد 4.5 متری، 9 متری و 16 متر مربعی قابل ارائه هست.

رنگ پوشش سقف به صورت انتخابی بوده و برای کاربری آلاچیق از رنگ برنز و برای کاربری گلخانه از رنگ شفاف می توان استفاده نمود.
مدل مساحت (m²) قطر کوچک (m) قطر بزرگ (m) ارتفاع کناره (m) ارتفاع هرم (m) گلخانه

(تومان)
5%

تخفیف
خرید نقدی

(تومان)
خرید اقساطی

(تومان)
* بسته تجهیزات جانبی اولیه

(تومان)
پیش پرداخت تعداد اقساط مبلغ قسط
H2 4.5 2.25 2.55 1.9 2.8 7.600.000 7.200.000 3.800.000 2 1.900.000 1.800.000+
H3 9 3.25 3.75 1.9 3.2 11.250.000 10.650.000 5.650.000 2 2.800.000 2.200.000+
H4 16 4.25 5 1.9 3.4 14.900.000 14.150.000 7.500.000 2 3.700.000 2.600.000+
* بسته تجهیزات جانبی شامل : روشنایی ضدآب, فن اتوماتیک با ترموستات, دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال, پایانه برق,بخاری برقی فن دار اتوماتیک، توری سایبان، کابل و داکت کشی
 
گلخانه خانگی سری هیوا
گلخانه ای کوچک یکطرفه جهت نصب در کمترین فضا و مناسب اجرا در بالکن، تراس و پاسیو که دارای درب کشویی و پنجره سقفی می باشد
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع کناره (m) ارتفاع تاج (m) گلخانه

(تومان)
5%

تخفیف
خرید نقدی

(تومان)
خرید اقساطی

(تومان)
* بسته تجهیزات جانبی اولیه

(تومان)
پیش پرداخت تعداد اقساط مبلغ قسط
S12 0.8 0.62 1.24 1.75 2.15 2.100.000 2.000.000 1.100.000 2 500.000 850.000+
S13 1.2 0.62 1.86 1.75 2.15 2.600.000 2.500.000 1.300.000 2 650.000 850.000+
S14 1.6 0.62 2.48 1.75 2.15 3.100.000 2.950.000 1.600.000 2 750.000 850.000+
S15 2 0.62 3.10 1.75 2.15 3.600.000 3.400.000 1.800.000 2 900.000 850.000+
S16 2.4 0.62 3.72 1.75 2.15 4.100.000 3.900.000 2.100.000 2 1.000.000 850.000+
* بسته تجهیزات جانبی شامل : دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال, بخاری برقی فن دار اتوماتیک
 
گلخانه خانگی سری والیا

سری والیا مدل Wallia-SL
(ارتفاع کوتاه)

این مدل از گلخانه ها با ارتفاع کناره 1.35 متر و ارتفاع تاج 2.2 متر دارای ارتفاع استاندارد نسبت به دیگر مدل های سری Wallia می باشد که مناسب نگهداری و تولید تمامی گیاهان بخصوص کاکتوس ها و ساکولنت ها که نیاز به ارتفاع زیادی ندارند می باشد. ببا اضافه نمودن بسته تجهیزات جانبی تاسیسات اولیه جهت 4فصل شدن گلخانه فراهم شده و با استفاده از میزهای 2 طبقه دورتادور گلخانه میتوان از حداکثر فضا استفاده نمود.
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع کناره (m) ارتفاع تاج (m) قیمت گلخانه

(تومان)
5%

تخفیف
خرید نقدی

(تومان)
خرید اقساطی

(تومان)
* بسته تجهیزات جانبی اولیه

(تومان)
پیش پرداخت تعداد اقساط مبلغ قسط
SL22 1.5 1.24 1.24 1.35 2.2 2.450.000 2.300.000  1.250.000  2 600.000  1.800.000+
SL23 2.3 1.24 1.86 1.35 2.2 2.900.000 2.750.000 1.400.000  2 750.000  1.800.000+
SL24 3 1.24 2.48 1.35 2.2 3.350.000 3.150.000  1.650.000  2 850.000  1.800.000+
SL25 3.8 1.24 3.1 1.35 2.2 3.800.000 3.600.000  1.900.000  2 950.000  1.800.000+
SL26 4.6 1.24 3.72 1.35 2.2 4.250.000 4.000.000  2.150.000  2 1.050.000  2.200.000+
SL27 5.4 1.24 4.34 1.35 2.2 4.700.000 4.450.000  2.300.000  2 1.200.000  2.200.000+
SL28 6.1 1.24 4.96 1.35 2.2 5.150.000 4.850.000  2.550.000  2 1.300.000  2.200.000+
SL29 7 1.24 5.58 1.35 2.2 5.600.000 5.300.000  2.800.000  2 1.400.000  2.200.000+
* بسته تجهیزات جانبی شامل : روشنایی ضدآب, فن اتوماتیک با ترموستات, دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال, پایانه برق,بخاری برقی فن دار اتوماتیک، توری سایبان، کابل و داکت کشی

سری والیا مدل Wallia-SM
(ارتفاع متوسط)

این مدل از گلخانه ها با ارتفاع کناره 1.6 متر و ارتفاع تاج 2.45 متر دارای ارتفاع بیشتری نسبت به مدل Wallia-SL می باشد که مناسب نگهداری و تولید تمامی گیاهان است و با استفاده از میزهای 2 طبقه با ارتفاع 100cmدورتادور و انتهای گلخانه میتوان از حداکثر فضا استفاده کرد.
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع کناره (m) ارتفاع تاج (m) گلخانه

(تومان)
5%

تخفیف
خرید نقدی

(تومان)
خرید اقساطی

(تومان)
* بسته تجهیزات جانبی اولیه

(تومان)
پیش پرداخت تعداد اقساط مبلغ قسط
SM22 1.5 1.24 1.24 1.6 2.45 2.600.000 2.450.000  1.300.000  2 650.000  1.800.000+
SM23 2.3 1.24 1.86 1.6 2.45 3.100.000 2.950.000  1.600.000  2 800.000  1.800.000+
SM24 3 1.24 2.48 1.6 2.45 3.600.000 3.400.000  1.800.000  2 900.000  1.800.000+
SM25 3.8 1.24 3.1 1.6 2.45 4.100.000 3.900.000  2.100.000 2 1.000.000  1.800.000+
SM26 4.6 1.24 3.72 1.6 2.45 4.600.000 4.350.000  2.300.000  2 1.150.000  2.200.000+
SM27 5.4 1.24 4.34 1.6 2.45 5.100.000 4.850.000  2.600.000  2 1.250.000  2.200.000+
SM28 6.1 1.24 4.96 1.6 2.45 5.600.000 5.300.000  2.800.000  2 1.400.000  2.200.000+
SM29 7 1.24 5.58 1.6 2.45 6.100.000 5.800.000  3.100.000  2 1.500.000  2.200.000+
* بسته تجهیزات جانبی شامل : روشنایی ضدآب, فن اتوماتیک با ترموستات, دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال, پایانه برق,بخاری برقی فن دار اتوماتیک، توری سایبان، کابل و داکت کشی

سری والیا مدل Wallia-SH
(ارتفاع بلند)

این مدل از گلخانه ها بصورت یکطرفه بوده و با ارتفاع کناره 1.75 متر و ارتفاع تاج 2.6 متر دارای بیشترین ارتفاع نسبت به دیگر مدل های سری Wallia می باشد که مناسب نگهداری و تولید تمامی گیاهان (حتی صیفیجات) است و با استفاده از میزهای چند طبقه با ارتفاع 120cm دورتادور  گلخانه میتوان از حداکثر فضا استفاده کرد.
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع کناره (m) ارتفاع تاج (m) گلخانه

(تومان)
5%

تخفیف
خرید نقدی

(تومان)
خرید اقساطی

(تومان)
* بسته تجهیزات جانبی اولیه

(تومان)
پیش پرداخت تعداد اقساط مبلغ قسط
SH22 1.5 1.24 1.24 1.75 2.6 2.900.000 2.750.000  1.400.000  2 750.000  1.800.000+
SH23 2.3 1.24 1.86 1.75 2.6 3.550.000 3.100.000  1.750.000  2 900.000  1.800.000+
SH24 3 1.24 2.48 1.75 2.6 4.200.000 3.800.000  2.100.000  2 1.050.000  1.800.000+
SH25 3.8 1.24 3.1 1.75 2.6 4.850.000 4.450.000 2.450.000  2 1.200.000  1.800.000+
SH26 4.6 1.24 3.72 1.75 2.6 5.500.000 5.150.000  2.800.000  2 1.350.000  2.200.000+
SH27 5.4 1.24 4.34 1.75 2.6 6.150.000 5.800.00  3.150.000  2 1.500.000  2.200.000+
SH28 6.1 1.24 4.96 1.75 2.6 6.800.000 6.500.000  3.400.000  2 1.700.000  2.200.000+
SH29 7 1.24 5.58 1.75 2.6 7.450.000 7.150.000  3.750.000  2 1.850.000  2.200.000+
* بسته تجهیزات جانبی شامل : روشنایی ضدآب, فن اتوماتیک با ترموستات, دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال, پایانه برق,بخاری برقی فن دار اتوماتیک، توری سایبان، کابل و داکت کشی
گلخانه خانگی سری والیا
این مدل از گلخانه ها با ارتفاع کناره 1.75 متر و ارتفاع تاج 2.6 متر دارای ارتفاع نسبی برای نگهداری، تکثیر و تولید تمامی گیاهان (حتی صیفیجات) است و با استفاده از میزهای چند طبقه دورتادور با ارتفاع 120cm گلخانه میتوان از حداکثر فضا استفاده کرد.

تفاوت سری Hepta و سری Wallia-SH در  محل قرارگیری درب گلخانه است که در سری والیا درب گلخانه در عرض 1.24 قرار گرفته و در سری هپتا دوعدد درب کشویی در طول گلخانه در نظر گرفته شده است. 
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع کناره (m) ارتفاع تاج (m) گلخانه

(تومان)
5%

تخفیف
خرید نقدی

(تومان)
خرید اقساطی

(تومان)
* بسته تجهیزات جانبی اولیه

(تومان)
پیش پرداخت تعداد اقساط مبلغ قسط
S24 3 1.24 2.48 1.75 2.6 4.800.000 4.550.000  2.400.000  3 800.000  1.800.000+
S25 3.8 1.24 3.1 1.75 2.6 5.800.000 5.200.000  2.950.000  3 950.000  1.800.000+
S26 4.6 1.24 3.72 1.75 2.6 6.800.000 6.100.000  3.350.000  3 1.150.000  2.200.000+
S27 5.4 1.24 4.34 1.75 2.6 7.800.000 7.000.000  3.900.000  3 1.300.000  2.200.000+
S28 6.1 1.24 4.96 1.75 2.6 8.800.000 7.900.000 4.450.000  3 1.450.000  2.200.000+
S29 7 1.24 5.58 1.75 2.6 9.800.000 8.800.000  4.850.000  1.650.000  2.200.000+
* بسته تجهیزات جانبی شامل : دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال, بخاری برقی فن دار اتوماتیک
گلخانه خانگی سری تروپینا
مدل مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع کناره (m) ارتفاع تاج (m) گلخانه

(تومان)
5%

تخفیف
خرید نقدی

(تومان)
خرید اقساطی

(تومان)
* بسته تجهیزات جانبی اولیه

(تومان)
پیش پرداخت تعداد اقساط مبلغ قسط
TR2 0.75 1.24 0.62 1.75 2.2 3.900.000 3.700.000  1.500.000  2 700.000  850.000+
TR3 1.15 1.86 0.62 1.75 2.5 4.700.000 4.450.000  2.400.000  2 1.150.000  850.000+
* بسته تجهیزات جانبی شامل : دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال, بخاری برقی فن دار اتوماتیک
 
             
مدل میز آلومینیومی رنگ چوب تعداد طبقات عرض (m) طول (m) ارتفاع (m) قیمت (تومان)
TS100-2 2 0.5 1 0.75 950.000
TM100-2 2 0.5 1 1 1.000.000
TH100-2 2 0.5 1 1.2 1.050.000
TS120-2 2 0.5 1.2 0.75 1.100.000
TM120-2 2 0.5 1.2 1 1.150.000
TH120-2 2 0.5 1.2 1.2 1.200.000
TS150-2 2 0.5 1.5 0.75 1.400.000
TM150-2 2 0.5 1.5 1 1.450.000
TH150-2 2 0.5 1.5 1.2 1.500.000
 
T100-3 3 0.5 1 1.2 1.350.000 
T120-3 3 0.5 1.20 1.2 1.600.000 
T150-3 3 0.5 1.50 1.2 1.950.000
 
مدل میز گالوانیزه تعداد طبقات عرض (cm) طول (cm) ارتفاع (cm) قیمت (تومان)
TG100-2 2 45 95 100 450.000
TG120-2 2 57 120 100 650.000
TG100-2 2 45 95 120 500.000
TG120-2 2 57 120 120 700.000
TG100-2   3 45 95 120 650.000
TG120-2 3 57 120 120 950.000
 
مدل طبقه دیواری مساحت (m²) عرض (m) طول (m) ارتفاع (m) قیمت (تومان)
TB100 میز گلخانه آلومینیومی با رنگ چوب 0.2 0.2 1 - 250.000
 
 
# مراحل خرید و ثبت سفارش

جهت خرید و سفارش محصول میبایست مراحل زیر را سپری نمائید .

1-ابتدا گلخانه مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

2- تعداد میز های گلخانه را مشخص نمایید.

3- اگر نیاز به تجهیزات جانبی نیز دارید آن را نیز در نظر بگیرید .


# روشهای پرداخت وجه

1-   پرداخت از طریق واریز مبلغ به حسابهای بانکهای ملی – ملت

شماره حساب جاری بانک ملت :     4230421068       به نام محمد علی رجبی زاده دارزینی

شماره حساب جاری بانک ملی :   0109848828007   به نام محمد علی رجبی زاده دارزینی


2-   پرداخت از طریق کارت به کارت به کارت بانکهای ملی – ملت

شماره کارت حساب جاری بانک ملت :       3570 7028 3375 6104    به نام محمد علی رجبی زاده دارزینی

شماره کارت حساب جاری بانک ملی :       6125 7966 9918 6037    به نام محمد علی رجبی زاده دارزینی 


* لطفاً پس از واریز وجه، شماره فیش واریز یا شماره رسید پرداخت را  به شماره 09203013131 و  88350628-021 

 آقای رجبی زاده (مدیر فروش) تماس گرفته و  هماهنگی های لازم را انجام دهید.


# محدوده حمل و نصب رایگان

در حال حاضر تحویل و نصب گلخانه ها در شهر تهران رایگان بوده و در نقاط دیگر استان تهران صرفاً با پرداخت هزینه حمل امکانپذیر می باشد.

- برای شهرستان ها طبق 2 حالت  صورت می گیرد :

1) تحویل درب انبار 

2) ارسال با باربری به مقصد شهر های اصلی کشور : که در این صورت هزینه ارسال توسط مشتری پرداخت می شود و نصب نیز به عهده مشتری است.

3) تحویل و نصب در محل مورد نظر که هزینه آن بصورت توافقی صورت می گیرد.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                            با تشکر - مدیر سایت