سری وستا
گلخانه لوکس بزرگ
سری فلورا
گلخانه لوکس بزرگ
سری دیانا
گلخانه لوکس بزرگ
سری ملیسا
گلخانه لوکس بزرگ
سری اکسترا
گلخانه لوکس بزرگ
سری هیوا
گلخانه یکطرفه کوچک
سری والیا
گلخانه یکطرفه متوسط
سری هپتا
گلخانه یکطرفه بزرگ
سری تروپینا
گلخانه کوچک ایستاده
سری هگزا
گلخانه شش ضلعی
 
سیستم گرمایشی  سیستم تهویه  سیستم روشنایی
وسایل اندازه گیری سیستم آبیاری توری سایبان
کارت جلب کننده حشرات سینس کشت پایانه برق
میز نگهداری گلدان طرح چوب میز کشت سبزیجات طبقه دیواری